جهت دریافت آدرس دقیق مکان هیئت از روی نقشه گوگل می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

آدرس هیئت

همچنین سایر مراسمات پیش رو نیز در این صفحه قرار گرفته اند.

http://karbobala.com/heyat/744102