از هیات های کوچک حمایت کنیم

باید به بهترین وجه هیئات-حتی هیات هایکوچک-را حمایت و تشویق کنیم تا کسی نتواند یک روز پرچم ابا عبد ا... (ع) را آتش بزند یا بگوید این مجالس خرج اضافی است.یا دیگرب بیاید بگوید فاطمیهوحدت شکن است. اینها نشان میدهند عده ای به دنبال انجام اهداف خودشان هستند. وظیفه تاریخی ما این است که پای این پرچم ها بایستیم.یادم هست وقتی جوان بودم،عده ای از ریش سفیدان و پیر غلامان         اهل بیت (ع) دعاهای زیبایی میکردند ومیگفتند:«خدا کند در مجالس سید الشهدا طول عمر پیدا کنی روزی برسد که سرت به پاهایت برسد ولی برای امام حسین بخوانی. چه دعایی بهتر از این؟ان شاءا... همه بمانیم و هر سال هنگانی که باد به این پرچم ها می افتد پرچم سیدالشهدا(ع) را ببینیم و لذت ببریم. از سوی دیگر همه ی ما باید وظیفه خود را در قبال این پرچم ها انجام دهیم و به جای آنکه وقتمان را به بطالت بگذرانیم، کاری برای امام حسین(ع) انجام دهیم.