برای اشک چشمانتان صدقه کنار بگذارید

ابتدا باید دل هایمان را آماده کنیم و هیچ ذکری به اندازه صلوات کارها را راه نمی اندازد.اگر برای چشمانمان یا برای امراض مختلف یا هر کاری صلواتنذر کنیم چون خود را همراه خدا،انبیا و ملائکه میکنیم با صلوات آنها این امراض و امور منتهی به خیر میشود.خیلی ها صلوات می فرستند ولی شک دارند!حالا تا محرم برای چشمانمان تا محرم نذر صلوات کنیم تا بتوانیم برای اباعبدا... بهتر گریه کنیم. مقام روضه و اشک بر سیدالشهدا مقام بسیار والا و غیر قابل درکی است. هر جا مناجات را نفهمیدی برو در دستگاه امام حسین(ع)عشقبازی و گریه کن.یعنی بعد از گریه از ترس خدا، گریه بر امام حسین و اهل بیت (ع) فضیلت دارد.در شب های قدر افضل اعمال سلام بر سیدالشهدا (ع) است. اصلا وقت روضه خواندن و روضه گوش دادن کمال انقطاع الیک است.تازه روضه تمام میشود یادت میافتد کاش حاجتم را گفته بودم. آنقدر مشغول عشقبازی بودی که مشکلاتت را فراموش کردی. دیگر زن و بچه یادت نمی ماند.این کمال انقطاع است.البته باید مراقب تهدیدات هم باشیم.الحاد در توحید برای ما این است.همان طور که از مجلس امام حسین (ع) و ذکر خدا فیض و لذت میبریم از محافل دیگر مثل قهوه خانه، تخمه شکستن و بسیاری کارهای لغو و مجالس بیهوده هم لذت ببریم. وقتی برای دیدن یک مسابقه ورزشی از مجلس دعا و مناجات غفلت میکنیم خیلی ضرر میکنیم. باید مراقب بود و مراقبه داشت.