سبّ و توهین و لعن

*   تاریخچه سب و لعن در زندگی بشری :

موضوع  سب و لعن از زمان آغاز زندگی بشری وجود داشته است وبرای ابراز بغض و کینه و ناراحتی بیان می شود.

سب : ناسزا ، دشنام  و شتم است  .             لعن : دورباش از رحمت اللهی .

* تاریخچه سب و لعن در اسلام :

تاریخ پیدایش سب و لعن در اسلام به زمان دعوت حضرت رسول به مشرکان به اسلام بر می گردد که با عطوفت و ملایمت با آنها برخورد می کردند .

* جواب  به سب و لعن مشرکان در قرآن :

خداوند در قرآن گاهی به صورت گروهی و گاهی هم به صورت خصوصی مشرکان و کفار را مورد تنفر قرارداده است :

1- به صورت خصوصی ، مانند : ( تبت یدا ابی لهب و تب)       

2 - به صورت گروهی ، مانند : (فمثله کمثل الکلب    و     مثل الذین حملوالتوراة)

* انواع سب :

1) گاه در قالب تشبیه و ادات تشبیه است  مانند : (فمثله کمثل الکلب      و     مثل الذین حملوالتوراة)

2) گاه به صورت صفتی نا پسند است مانند : ( 1-  یهودی        2- مجوسی         3- کافر)

3) گاه به صورت مطلق است مانند : ( 1- کاذب           2- خائن              3- آثم                    4- غادر)

4)  گاه به صورت نسبت ناروا به عملی زشت است   ،  مانند :   ( 1-  زنا                    2- لواط)

5) گاه به صورت نفرین و دعا است مانند :   (1- غلت ایدیهم         2- تبت یدا ابی لهب و تب)    

6)  گاهی با الفاظ لعن  است مانند :    ( 1 - ولعنوا بما قالو                    2- لعنهم الله)

* رد سب در قرآن به صورت بسیار صریح :  ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا عدواً بغیرعلم  (انعام     -    108 )

(کسانی که را که جز  خدا را می خوانند و می پرستند دشنام و ناسزا مگویید ، زیرا ممکن است آنان نیز خدارا از روی جهالت و نادانی فحش و ناسزا گویند . )

* احکام سب :        1 )  حکم تکلیفی  :     حرام ، مکروه ، مباح ، مستحب .

                                  2 )  حکم وضعی  :موجب کفر ،شاهد بر نفاق ،مستلزم حدّ و  تعزیر، تشویق و تحسین   .

 

 

* احکام مراجع در رابطه با سب و لعن :

1)  آیت الله خامنه ای  :  اهانت به نماد های اهل سنت حرام است  . هرگونه گفتار و کرداری که در زمان حاظر سوژه و بهانه ای به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمانان شود شرعا حرام اکید است .

2)  آیت الله مکارم شیرازی  :  هرگونه اهانت به مقدسات دیگران شرعا جایز نیست  .

3)  آیت الله جوادی آملی  :

  سب صحابه ، اهانت به مقدسات شیعه و سنی ، توهین و تحقیر ظالمانه نسبت به باور های هرکدام از دو گروه ( شیعه و سنی ) حرام است .

4)  آیت الله وحید خرا سانی  :  بی احترامی به خلفای اهل سنت را مردود اعلام کرد .                                                

 

  تهیه و تنظیم : مصطفی کمالی پور