لقمه حرام ما را از سبک زندگی دینی دور میکند

تهدیدات امروز زیاد است اما باید خیلی مراقب لقمه ی حرام بود. در آزمایشگاه ها روی موجودات مختلف آزمایشاتی به عمل می آید. کاش میشد از تاثیرا مال آغشته به حرام روی موجودات آزمایشاتی به عمل می آمد تا میدیدیم حرام چه میکند.حرام باعث می شود آدم حتی اعتقاداتش را منکر شود. خیلی از ما حواسمان به چیز های دیگر است و لذتی از مناجات نمیبریم ولی امیرالمومنین (ع) در دعای کمیل چنین اشاره میکند:«فیه من تزیین عدوی و خدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی بجنایتها». اگر کسی به ذلت نفس برسد دیگر به کسی کاری ندارد. فقط از خدا و اهل بیت (ع) کمک می گیرد تا راه را نشانش دهند.ما باید مواظب خوردو خوراکمان باشیم و هر چه دلمان میخواهد نخوریم. سینه زن امام حسین(ع) در زندگی باید توجه ویژه ای به حلال و حرام داشته باشد. این یادگاری و وصیت من است؛اگر یک روز دیدید برای امام حسین(ع) نمیتوانید سینه بزنید یا گریه کنید، بدانید لقمه ی شبهه ناک خورده اید و نفهمیده اید. امام زمان(عج) هم این ناراحتی را دارد که ما از حرام پول در می آوریم یا از حلال. برای انجام کار خیری به من پیشنهادی شد. یکی گفت شما بیایید از فلان کارخانه آهن بخرید و بعد سودش ر بگذارید برای موسسه ای که مثلا میخواهد مداح تربیت کند.به آن شخص گفتم آقا! از حرام به من پیشنهاد نکنید.واقعا برای مداح طوری برنامه ریزی میکنند که به ازای پول ماشین 110 میلیون تومانی اش چک بدهد و قول میدهند در محرم یا فاطمیه پرش میکنند! آن وقت برای من نامه آمده که سه سال است دختر عقد کرده دارم و نمیتوانم برایش جهیزیه تهیه کنم.باید یه خدا پناه ببریم.