مثل بچه ها گریه کن

نوکر اهل بیت (ع) از جوانی باید گریه کن باشد. این گریه معرفت می آورد و نمی گذارد هر طور و با هر سبک و آهنگی برای امام حسین(ع) بخواند. عوارض و معضلاتی که در هیات ها هست متاسفانه اکثرا از مداحان شروع میشود. چرا فقط باید در دعای کمیل بگوییم :«اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا». باید این جمله دعای شب و روز ما باشد. خدا به حضرت موسی(ع) فرمود:« تو را دوست دارم چون مثل بچها گریه میکنی». مداحی که گریه کن ندارد برای چه آمده مداحی کند؟