مداح باید مراقب احوالاتش باشد

مداح باید مراقب اطرافیانش باشد.هم صحبتی با آدمی که آلوده است اثر گذار است.

موضوع دیگر این است که در خلوت،خودش را بدبخت تر و بیچاره تر از همه بداند.این هم اثر گذار است. حدیث نفس در خلوت،استغفار است. مثلا در مجلس نشسته ولی یک استغفار در خلوت خودش و در دلش انجام میدهد. استغفار به سرعت اثر میگذارد.لذا یکی از خصلت های آن شاعر با اخلاص(مرحوم آرام) این بود و میگفت من مدت ها گریه میکنم تا یک شعر را مینویسم. همان اخلاص،کلامش را اثر گذار میکرد.زهد از بهترین مقامات نوکری اهل بیت است.که فرد در یک مجاس عالی از خود بگذرد. اگر گذشت، نتیجه میگیرد.مثلا من میخواهم بروم بالای منبر با نفسم یک عده دروغگو یا غیبت کننده را که اصلا توجه و شناختی به ارکان و حدود دینی ندارند متحول کنم. من مداح باید زهد قوی داشته باشم.درون من هر دو حالت توسل هم با «سین» وهم با «صاد» اینقدر باید قوی باشد که همه آنهایی که به گناه افتاده اند تکان بخورند.