مداحی کار خداست،کار انبیاست،کار پیامبر بوده،کار ائمه بوده.

اولین جمله ای که شما در شب قدر و در هنگامی که قرآن را رو به روی خود میگیرید به زبان می آورید این کلام است :«بحق کل مومن مدحته فیه».

یعنی خدا هم به زبان قرآن یک عده را در قرآن مدح کرده که آن عده هم خود اهل بیتند. پس مداحی کار خداست و از همینجا میتوان اهمیت مداحی اهل بیت را دریافت کرد.بحث اخلاص در روایات ما زیاد آمده.

در تعقیبات نماز مغرب داریم: «والاخلاص  فی عملی». اخلاص در ذکر،اخلاص در راه رفتن و... . بنابراین همه چیز باید با اخلاص باشد. اخلاص مخالف خودنمایی است، مخالف سیاست و راه رسیدن به آن تمرین است.

برای رسیدن به اخلاص باید ابتدا به فکر عبادت باشیم که کلام اهل بیت است؛ چه واجب و چه مستحب.مداح باید به عبارات و نکاتی که اهل بیت گفتند برای رشد یک انسان مومن توجه کند.

آدم هرچه با اخلاص تر شود و هرچه به دستورات دین توجه کند تاثیر کلامش بیشتر میشود.

به قول شاعر:

 «صفای اهل سحر را به هرکسی ندهند/ نگاه نیک نظر را به هرکس ندهند

تو بی هنر که به خواب خیال دل بستی/ معطلی که هنر را به کسی ندهند.»