هیات ها در تسهیل ازدواج کمک کنند

ازدواج و فرزند آوری یکی از ضرورت های دینی،فرهنگی واجتماعی این روزگار است. بایو موانع اقتصادی این موضوع برطرف شود و قطعا مسئولان و افراد موثر باید در این حوزه وظایف خود را انجام دهند. تلاش ما برای این بوده که با کمک مومنین برای افراد نیازمند جهیزیه تهیه کنیم تا ازدواج جوانان تسهیل شود اما نباید از توکل به خدا و واگذاری امور به دست او غافل شویم. عده ای میگویند ما نمی توانیم خودمان را اداره کنیم؛حالا مسئولیت یکی دیگر را به عهده بگیریم. یا از آن بدتر ازدواج کرده و میگوید ممکن است از پس خرج بچه بر نیایم. انگار تا به حال خودش اموراتش را چرخانده! وقتی به این جا میرسد معلوم میشود که ایمان توحیدی را که لازمه ی شیعه امام علی(ع) است هنوز به دست نیاورده و هنوز یاد نگرفته اموراتش را به خدا واگذار کند.حالا چرا بعضی ها به این چیزا ها اعتقاد ندارند؟این بی اعتقادی از مراتب کفر است. ما میگوییم برای حل مشکلاتت تلاش کن اما فراموش نکن که گره ی اصلی باید جای دیگری باز شود. در مفاتیح آمده فردی بیماری های زیادی داشت و خدمت امیرامومنین (ع) رسید. آن حضرت فرمود:«این دعا را بخوان:«الهی کلما انعمت علی نعمه قل لک عندها شکری/ خدایا! به من نعمت های بسیاری عطا کردی و من ناچیز شکر کردم». خواندن این دعا منافاتی با مراجعه به پزشک ندارد. پزشک دارو میدهد اما شفا را باید از جای دیگری گرفت.