گوش به فرمان علما هستیم

ما همه باید کوش به فرمان رهبر،مراجع عظام تقلید و علما باشیم. در سمیناری که در سال گذشته در قم برگذار شد و علما و نمایندگان مراجع عظام هم تشریف داشتند عرض کردم خیلی چیزها هست که ما ذاکرین اجرا میکنیم و بعد ایجاد شبهه میشد. مسائلی به وجود می آید که اگر ما نزدیک علما باشیم، میشود به آنها جواب داد و این مسائل را حل کرد. مثلا درباره ی کف زدن در مولودی خوانی اختلافی بین عاما هست. بعضی از این موضوعات، جو مسائل فقهی است. ما یک ضروریات دین داریم که در آنها اختلاف نیست اما در غیر ضروریات، بعضا علما اختلاف نظر هایی دارند که این اختلاف ها زمینه رشد است. همین اختلاف نظر را می آیند علم می کنند وفت آدم را میگیرند. بعد دشمن از این اختلاف نظرها به نفع خودش استفاده میکند. اینجاست که خواننده، مستمع و عالم باید حواسشان جمع باشد و با هم هماهنگ باشند.