محفل جوانان مسجد حضرت ابوالفضل ع

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاج منصور ارضی» ثبت شده است

برای هم دعا کنیم

بخش چهاردهم

" برای هم دعا کنیم "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

گوش به فرمان علما هستیم

بخش سیزدهم

" گوش به فرمان علما هستیم "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

روضه افراد ناباب را اهل میکند

بخش دوازدهم

" روضه افراد ناباب را اهل میکند "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

برای اشک چشمانتان صدقه کنار بگذارید

بخش هشتم

" برای اشک چشمانتان صدقه کنار بگذارید "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

از هیات های کوچک حمایت کنیم

بخش هفتم

" از هیات های کوچک حمایت کنیم "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

مثل بچه ها گریه کن

بخش پنجم

" مثل بچه ها گریه کن "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

روشنگری در جامعه خود بک عبادت وتکلیف الهی است

بخش چهارم

" روشنگری در جامعه خود بک عبادت وتکلیف الهی است "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

بعضی ها تاجرند نه مداح

بخش سوم

" بعضی ها تاجرند نه مداح "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع