محفل جوانان مسجد حضرت ابوالفضل ع

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مصاحبه با حاج منصور ارضی» ثبت شده است

تیر سه شعبه

قرائتی

حاج آقا قرائتی زیبا فرمودند که تیر سه شعبه یعنی چه ؟

فرمودند: تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کوچه و خیابان انجام میدهیم همین بد حجابی و رعایت نکردن ها است.

سه شعبه دارد ؛ یک شعبه اش این است که خودمان گناه کرده ایم

                        یک شعبه اش این است که دیگران را به گناه انداخته ایم

                        یک شعبه هم قلب امام زمان (عج) است که نشانه گرفتیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

برای هم دعا کنیم

بخش چهاردهم

" برای هم دعا کنیم "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

گوش به فرمان علما هستیم

بخش سیزدهم

" گوش به فرمان علما هستیم "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

روضه افراد ناباب را اهل میکند

بخش دوازدهم

" روضه افراد ناباب را اهل میکند "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

هیات ها در تسهیل ازدواج کمک کنند

بخش یازدهم

" هیات ها در تسهیل ازدواج کمک کنند "

مصاحبه با حاج منصور ارضی

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

لقمه حرام ما را از سبک زندگی دینی دور میکند

بخش دهم

 " لقمه حرام ما را از سبک زندگی دینی دور میکند "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

جایگاه امام حسین (ع) در سبک زندگی ما

بخش نهم

" جایگاه امام حسین (ع) در سبک زندگی ما "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین ع

برای اشک چشمانتان صدقه کنار بگذارید

بخش هشتم

" برای اشک چشمانتان صدقه کنار بگذارید "

مصاحبه با حاج منصور

متن مصاحبه انجام شده با مداح اهل البیت حاج منصور ارضی توسط روزنامه همشهری

به ادامه ی مطلب مراجه کنید.....

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین ع