کاش از قلبم به قبرش راه داشت
کاش زهرا هم زیارتگاه داشت

جلسه 15 بهمن هیئت روضه العباس ع

 مناسبت : وفات حضرت معصومه س و ایام فاطمیه 

سخنران : حجت الاسلام حنظله مهرانفرد

مداحان : برادر حاج محسن درستکار

زمان : چهارشنبه 15-11-1393  ساعت 20

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس 4

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع