بسم الله الرحمن الرحیم

با اهدای سلام و صلوات بر حضرت ختمی مرتبت و خاندان پاک ایشان و درود بیکران به روح بلند امام امت و شهدا و آرزوی طول عمر با عزت و سلامت مقام معظم رهبری و با استعانت از حضرت حجت عج هیئت مسجد حضرت ابوالفضل ع بعد از مدتها که به صورت مناسبتی برگزار میشد با توجه به درخواست خانواده ها و جوانان محله به صورت هفتگی ادامه فعالیت داد.

هیئت روضه العباس