جایگاه امام حسین (ع) در سبک زندگی ما

در آستانه محرم خوب است با خودمان مرور کنیم که امام حسین (ع) در کجا زندگی ماست و چقدر برایش وقت میگذاریم و چقدر سبک زندگی ما با دستورات آن حضرت تطبیق دارد.مثلا برای دیدن یک مسابقه ورزشی دغدغه داریم. وقتمان را تنظیم میکنیم و تا دیر وقت هم شده آن را دنبال مینماییم.حالا اگر به همین بچه هیاتی ها میگفتیم امشب همه با هم زیارت عاشورا بخوانیم هر کسی کاری برایش پیش می آمد. نمی گویم تفریح نداشته باشید و بازی نکنید ولی میگویم گاهی اوقات به این فکر کنید که ما روزی چقدر برای بازی و تفریح واستراحت وقت میگذاریم؟ چقدر برای قرآن ودعا و کارهای مستحبی وقت میگذاریم؟درد این است که نگران زیارت عاشورای صبح سه شنبه نیستیم،نگران دینمان نیستیم.باید مراقب باشیم این زمان ها و مکان ها را ازدست ندهیم.امروز که در آستانه ی محرم هستیم،باید به فکر استفاده از فرصت معنوی محرم باشیم.از خالا برای دستگاه امام حسین(ع) پول کنار بگذارید. در این شرایط اگر برای امام حسین (ع) خرج نکنیم ، باید بدانیم مجبور میشویم آنرا در جای دیگر خرج کنیم.وقتی برای مجلس امام حسین(ع) پول خرج نکنیم باید پولمان را برای دوا و درمان،بیمارستان و......خرج کنیم. ما باید محرم را خوب برگزار کنیم. نباید اجازه دهیم دشمنان بگویند چرا برای دستگاه امام حسین(ع)خرج می کنی؟ برای چه برای شعائر مذهب خرج میکنی؟در صورتی که خودشان میلیارد میلیارد برای لهو و لهب و مظاهر دنیا خرج میکنند. آنها نمی توانند ببینند ما برای دستگاه ابا عبد ا... (ع) خرج میکنیم.اهل بیت (ع) حافظ سر خدا هستند. اگر چه همه چیز را به ما نگفتند ولی با هر موضوعی در زنگی با آن برخورد میکنیم میبینیم کلامی برای آن از ائمه هست.اما ما هرچه دلمان میخواهد انجام میدهیم!مثلا یک روز صبح دلمان میخواهد و به هیات میرویم.زمانی میتوانیم بگوییم سبک زندگی ما دینی است که بر حسب عادت به هیات نرویم. باید از خودمان بپرسیم قربه الی ا... به هیات رفته ایم یا برای هوای نفسمان. حقیقت اینش است که اهل بیت برای هدایت و اصلاح زندگی ما آماده اند. میلادشان یک نور دارد، شهادتشان هم یک نور؛مجالسشانهم که جای خود دارد.