روضه العباسیم با عشق ما را کارهاست

از عطای مادرش باشد که این مجلس به پاست

جلسه هفتگی هیئت روضه العباس حاج مجتبی احیایی پور

 مناسبت :  مناجات با امام زمان عج 

سخنران : حجت الاسلام حنظله مهرانفرد

مداح : حاج مجتبی احیائی پور

زمان : چهارشنبه 29-11-1393  ساعت 20

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس 4

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع