با صد امید بر در این خانه آمدم

اقرار میکنم که تو خوبی و من بدم

جلسه هفتگی هیئت روضه العباس ع یکم بهمن ماه 1393

 مناسبت : مناجات با امام زمان عج 

سخنران : حجت الاسلام سید مهدی جعفری

مداحان : برادر محمد ارشادی نیا و برادر محمد سیاح

زمان : چهارشنبه 1-11-1393  ساعت 20

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس 4

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع